TOUROPERÁTORI

   Spoločnosť LDM-Assistance má bohaté skúsenosti s prácou s touroperátormi v hromadných turistických destináciách. Plne si uvedomujeme ciele a úlohy touroperátorov pri vytváraní podmienok pre bezpečnú dovolenku. Chápeme, že včasná organizácia zdravotnej starostlivosti pre potreby turistov priamo ovplyvňuje reputáciu touroperátora.
   Naša spoločnosť má zastúpenie v každej deklarovanej krajine, čo nám umožňuje riešiť všetky problémy spojené s organizáciou zdravotnej starostlivosti bez účasti touroperátora. Vykonávame potrebné školenia so sprievodcami touroperátorov a poskytujeme im vyčerpávajúce informácie o zdravotníckych zariadeniach, ktoré spolupracujú s našou spoločnosťou. Sprievodcovia touroperátorov majú vždy možnosť priamo kontaktovať zástupcov asistenčnej spoločnosti prostredníctvom špeciálne určených komunikačných kanálov.
   Výber našej spoločnosti ako asistenčného poskytovateľa nevedie k zvýšeniu sadzieb pre touroperátorov a zároveň garantuje vysokú kvalitu služieb našim zákazníkom.
   Spoločnosť LDM-Assistance je jediná asistenčná spoločnosť, ktorá poskytuje zároveň medicínsku a právnu pomoc turistom v zahraničí. Máme bohaté skúsenosti s vymáhaním finančných prostriedkov od previnilej strany v záujme turistov. Problémy, ktoré sa vyskytnú turistom v zahraničí, sa riešia priamo na mieste na náklady tretích strán (previnilých) a nemajú následky na to, aby cestovné kancelárie v Rusku niesli akúkoľvek finančnú zodpovednosť.


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 62

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 66
" required="" tabindex="1" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 69
" required="" tabindex="2" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 72
" required="" tabindex="3" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 78
" type="submit">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 91

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 95
" required="" tabindex="2" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 98
" required="" tabindex="1" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 101
" required="" tabindex="3" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 103
" type="submit">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 7

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 11
" required="" tabindex="1" type="text">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 13

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 28
" type="submit">