TOUROPERÁTORI

   Spoločnosť LDM-Assistance má bohaté skúsenosti s prácou s touroperátormi v hromadných turistických destináciách. Plne si uvedomujeme ciele a úlohy touroperátorov pri vytváraní podmienok pre bezpečnú dovolenku. Chápeme, že včasná organizácia zdravotnej starostlivosti pre potreby turistov priamo ovplyvňuje reputáciu touroperátora.
   Naša spoločnosť má zastúpenie v každej deklarovanej krajine, čo nám umožňuje riešiť všetky problémy spojené s organizáciou zdravotnej starostlivosti bez účasti touroperátora. Vykonávame potrebné školenia so sprievodcami touroperátorov a poskytujeme im vyčerpávajúce informácie o zdravotníckych zariadeniach, ktoré spolupracujú s našou spoločnosťou. Sprievodcovia touroperátorov majú vždy možnosť priamo kontaktovať zástupcov asistenčnej spoločnosti prostredníctvom špeciálne určených komunikačných kanálov.
   Výber našej spoločnosti ako asistenčného poskytovateľa nevedie k zvýšeniu sadzieb pre touroperátorov a zároveň garantuje vysokú kvalitu služieb našim zákazníkom.
   Spoločnosť LDM-Assistance je jediná asistenčná spoločnosť, ktorá poskytuje zároveň medicínsku a právnu pomoc turistom v zahraničí. Máme bohaté skúsenosti s vymáhaním finančných prostriedkov od previnilej strany v záujme turistov. Problémy, ktoré sa vyskytnú turistom v zahraničí, sa riešia priamo na mieste na náklady tretích strán (previnilých) a nemajú následky na to, aby cestovné kancelárie v Rusku niesli akúkoľvek finančnú zodpovednosť.