O spoločnosti

   Spoločnosť LDM-Assistance ponúka asistenčné služby v oblasti zdravotného poistenia, medicínske asistenčné služby, služby medicínskeho transportu a právnej pomoci pre turistov cestujúcich do zahraničia.
   LDM-Assistance má širokú škálu partnerov a reprezentantov, čo umožňuje organizovať núdzovú pomoc pre turistov kdekoľvek na svete. Počas dlhého obdobia činnosti sa LDM-Assistance pozitívne prezentuje pred zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami, poisťovňami a touroperátormi. Spoločnosť spolupracuje so štátnymi, ako aj súkromnými zdravotníckymi zariadeniami, pričom s mnohými má výhradné zmluvné vzťahy.
   Naše call-centrá disponujú viackanálovou komunikáciou a tento komplex moderného telekomunikačného zariadenia umožňuje komunikovať pomocou akéhokoľvek komunikačného prostriedku - sms, e-mail , Skype, Viber, WhatsApp.
   Tím kvalifikovaných zamestnancov nepretržite a v najkratšom možnom čase organizuje potrebné zdravotné služby pre poistených turistov. Certifikovaní lekári-konzultanti sú vždy k dispozícii pre turistov a ich príbuzných, ako aj pre zamestnancov poisťovacích spoločností.
   Naša spoločnosť sa vyznačuje vysokou finančnou disciplínou, rozsiahlymi skúsenosťami s prácou s rôznymi kategóriami turistov v hromadných destináciách, stabilnými pracovnými vzťahmi so zástupcami zahraničných štruktúr pre ľudské práva zapojenými do poskytovania lekárskej starostlivosti a do ochrany práv turistov.
   LDM-Assistance je jedinou asistenčnou spoločnosťou súčasne zameranou na záujmy turistov, poskytovateľov poistenia a touroperátorov.