SPOLUPRÁCA

    Spoločnosť LDM-Assistance ponúka služby asistenčnej spoločnosti v oblasti zdravotného poistenia pre cestujúcich do zahraničia. Organizujeme lekársku zdravotnú starostlivosť už viac ako 10 rokov a v počte turistov, ktorým poskytujeme služby v hromadných destináciách sme nepochybne lídrami na trhu.

Najväčší touroperátori a poisťovacie spoločnosti nám s dôverou zverujú svojich turistov.
Pozývame vás k vzájomne výhodnej spolupráci.


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 62

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 66
" required="" tabindex="1" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 69
" required="" tabindex="2" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 72
" required="" tabindex="3" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 78
" type="submit">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 91

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 95
" required="" tabindex="2" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 98
" required="" tabindex="1" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 101
" required="" tabindex="3" type="text">

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/contact_email.php on line 103
" type="submit">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 7

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 11
" required="" tabindex="1" type="text">


Warning: Undefined array key "sk" in /home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 13

/home/ldm-assist/ldm-assistance.com/docs/php/web_consult_1.php on line 28
" type="submit">