SPOLUPRÁCA

    Spoločnosť LDM-Assistance ponúka služby asistenčnej spoločnosti v oblasti zdravotného poistenia pre cestujúcich do zahraničia. Organizujeme lekársku zdravotnú starostlivosť už viac ako 10 rokov a v počte turistov, ktorým poskytujeme služby v hromadných destináciách sme nepochybne lídrami na trhu.

Najväčší touroperátori a poisťovacie spoločnosti nám s dôverou zverujú svojich turistov.
Pozývame vás k vzájomne výhodnej spolupráci.