Spolupráca

    Spoločnosť LDM-Assistance ponúka služby zdravotnej poisťovacej spoločnosti pre cestujúcich cestujúcich do zahraničia. & nbsp; & nbsp; Organizujeme lekársku starostlivosť o turistov už viac ako 10 rokov a počet obsluhovaných turistov v masových oblastiach sme nespornými vodcami.

Najväčšie cestovné kancelárie a poisťovne nám dôverujú svojim turistom.
Pozývame vás na vzájomne prospešnú spoluprácu.